NATURA 1.0.1.25623
Úvodní stránka Lokality Seznam všech lokalit

Seznam lokalit soustavy Natura 2000

Zde naleznete informace o jednotlivých evropsky významných lokalitách (EVL) a ptačích oblastech (PO) v České republice, které dohromady tvoří soustavu chráněných území Natura 2000. Vyhledávání lokalit je rovněž možné prostřednictvím internetové mapové aplikace. Vyhlašovací předpisy a Souhrny doporučených opatření, které stanovují optimální péči o lokality, jsou dostupné v digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody. Obecné informace o tvorbě a ochraně soustavy Natura 2000 jsou uvedeny na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Podrobné informace k ekologickým údajům reportovaným Evropské komisi v jednotlivých letech spolu s dalšími údaji naleznete v aplikaci na poskytování dat AOPK ČR, v sekci Natura 2000.

Seznam neobsahuje žádné položky